Pedagogik, ledarskap och kreativitet
Barn- och fritids­programmet

Barn och fritid Video

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill arbeta med människor, gillar att leda och motivera barn och unga. Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om människors utveckling och lärande så att du kan möta och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.

Du får med dig verktyg för ledarskap i lek och fritidsaktiviteter. Genom kreativt skapande, praktiska aktiviteter inne och ute samt kunskaper om kommunikation lär du dig att stötta barn och unga i deras utveckling.

På Gustavbsergs gymnasium varvar vi teori med praktiska övningar och problemlösning. Varje år, under den fem veckor arbetsplatsförlagda utbildningen (praktik/APL), är du ute i arbetslivet på förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Där möter du yrkeskunniga förebilder och omsätter det du lärt dig i praktiken.

Barn- och fritidsprogrammet ger en bra grund för att kunna leda barn, ungdomar och vuxna inom pedagogik, fritidsverksamhet samt ledarskap.

Utbildningen ger dig en bred yrkesutbildning med möjligheter till vidare studier. Du kan inom ramen för utbildningen läsa in högskolebehörighet för att till exempel bli förskollärare eller polis.

Vår inriktning

Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt olika pedagogiska verksamheter. Du får olika kunskaper inom ledarskap och du förbereds för arbeten som till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.