Gustavsgården

Gustavsgården är ett kommunalt särskilt boende för äldre. Boendet ligger i trevliga omgivningar centralt i Gustavsberg. Hos oss sätter vi dig och dina behov i centrum.

Så jobbar vi

På Gustavsgården arbetar cirka 100 personer. Vi sätter dig och dina behov i centrum och arbetar enligt vår värdegrund: Närvaro – Vi ser och lyssnar på människor vi möter!

Här omges du av ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska och undersköterska som är tillgänglig dygnet runt. I teamet ingår även under veckodagarna arbetsterapeut och sjukgymnast.

Familjeläkarna är knutna till Gustavsgården, och finns på plats två gånger per vecka.

Vår personal har ett modernt arbetssätt genom kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar med en personcentrerad omvårdnad. Det vill säga att din omvårdnad anpassas efter dig, dina vanor och behov. Du som boende är delaktig i denna process.

När du flyttar in

Vardagsrehabilitering och aktiviteter

Lägenheter och övriga lokaler

Restaurang och kiosk 

Kontakt

Gustavsgården
Trallbanevägen 3-5
134 43 Gustavsberg
Telefon: 08-570 131 00

Avdelningschef

Therese Malm, 08-570 470 78

Verksamhetsansvarig

TF Enhetschef
Linnea Axelsson, 08-570 471 11
linnea.axelsson@varmdo.se

Gruppchef

Shabnam Asadzadeh Movaneh, 08-570 131 18
shabnam.asadzadehMovaneh@varmdo.se

Linda Nyberg, 08-57013198
linda.nyberg@varmdo.se

TF Gruppchef HSL

Sofia Arnbom08-570 131 80
sofia.arnbom@varmdo.se

Samordnare: Marie Lagerqvist, 08-57013170
marie.lagerqvist@varmdo.se

Samordnare: Weronica Karlsson, 08-57013136
veronica.karlsson@varmdo.se

Samordnare Hemtjänst Natt och Larm: Edris Rajabi, 08-570 131 67
edris.rajabi@varmdo.se

Sjukgymnast/fysioterapeut: 08-57013191, 08-57013194

Arbetsterapeuter: 08-57013192, 08-57013193

Sjuksköterska:
B1/2: 08-57047201
B3/4: 08-57013174
Cbv: 08–57047201
C1/C3: 08–57013127
C2: 08–57013128
D2: 08–57013181
D3: 08–57013161
D4lgh: 1-6 08-57013181, lgh 7-12: 08-57013161


Adept sjuksköterskejour
Kvällar, helger och röda dagar: 08-6553103

Restaurang Trallen: 08-57013140

Aktivitetsansvarig
Tito Hadi, 08-57013152
ali.hadiislam@varmdo.se

Guldkanten (ideell förening): 08-57013130