Stöd och stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut tre stipendier; ett Barn- och ungdomsledarstipendium, ett ungkulturstipendium och ett kulturarbetarstipendium. Ansökan öppnar i januari och stänger den 1 mars. Stipendierna överlämnas i samband med nationaldagsceremonin i Gustavsbergs hamn

Barn- och ungdomsledar­stipendium

Stipendiet delas ut till barn- och ungdomsledare eller en förening för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten. Syftet är att uppmärksamma och främja ett rikt och levande fritids-och idrottsliv för Värmdös barn-och ungdomar. Stipendiet är på sammanlagt 20 000 kronor.

Så söker eller nominerar du

Nomineringen av mottagare lämnas till kultur- och fritidskontoret via Rbok. I nomineringen ska det finnas med en motivering. Vill du själv söka stipendiet godkänner vi en personlig nominering av dig själv.

Ansök eller nominera till Barn- ungdomsledarstipendiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomsledarstipendiet 2023

Nacka-Värmdö hundungdom tilldelas kultur- och fritidsnämndens barn- och ungdomsledarstipendium på 20 000 kr.

”Barn- och ungdomsledarstipendiet 2023 tilldelas Nacka-Värmdö hundungdom för sitt arbete med barn, unga och hundar. Nacka-Värmdö hundungdom är en nyligen hopslagen förening som vi ser stor potential i att växa. De går utanför den traditionsenliga föreningsidrotten och är en liten förening med stort hjärta. Genom att bjuda in barn- och unga, med eller utan egen hund, i verksamheten ger de fler chansen att få lära genom djuren.

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för barn- och ungdomsledarstipendium , 145.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ungkulturstipendium

Stipendiet delas ut till ungdomar i åldern 13-25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för annat kulturellt område. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet delas ut till person eller grupp som är bosatt eller verksam i Värmdö. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Så söker eller nominerar du

Nomineringen av mottagare lämnas till kultur- och fritidskontoret via Rbok. I nomineringen ska det finnas med en motivering. Vill du själv söka stipendiet godkänner vi en personlig nominering av dig själv.

Ansök eller nominera till ungkultur­stipendiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomskulturstipendiet 2023

Elin Jakobsson tilldelas kultur- och fritidsnämndens ungdomskulturstipendium på 20 000 kr.

”Elin Jakobsson tilldelas ungdomskulturstipendiet 2023 för sina musikaliska talanger som ger ett fängslande avtryck. Med stipendiet hoppas vi Elin kommer få möjlighet att utvecklas som musiker och medmusiker med sitt instrument cello.”

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för ungkulturstipendium , 142.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturarbetarstipendium

Värmdö kommun delar årligen ut ett kulturarbetarstipendium för att uppmärksamma och främja ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen.

Stipendiet syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.
Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Stipendiesumman är 50 000 kronor och utdelas en gång per år. Summan kan fördelas till en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan.

OBS: Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast den 1 mars. 

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för kulturarbetarstipendium , 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ateljéstöd för konstnärer

Värmdö kommun har instiftat ett årligt ateljéstöd för konstnärer som är skrivna och verksamma i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

Stödet är treårigt och omfattar en summa på 10 000 konor per år för konstnärligt yrkesverksamma personer. Stödet söks utifrån ett antal kriterier (se nedan) och varje ansökan bedöms av en kommitté bestående av sakkunniga inom relevanta konstområden.

Kriterier i korthet

Den sökande ska bland annat vara folkbokförd i Värmdö kommun, ha en ateljé som är belägen Stockholms län och en ateljéhyra om minst 1 200 kronor/månad. Den sökande ska också vara aktivt yrkesverksam de senaste tre åren samt ha en konstnärlig högskoleutbildning. Läs de fullständiga kriterierna i bilaga Riktlinjer för ateljéstöd nedan.

Ansök senast 1 oktober 2024

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 oktober 2024 och utbetalning sker i februari. Därefter kommer det årliga stödet att utbetalas under februari månad gällande kalenderår.

Innan du ansöker bör du läsa igenom våra riktlinjer för att se att du uppfyller kriterierna.

Själva ansökan görs via Rbok och öppnar i augusti. Du ska bifoga fyra bilagor som PDF-dokument. Bilagorna ska vara märkta med dokumentnamn och namn på sökande:

  • hyreskontrakt och kopia på betalda hyresavier
  • ​utbildningsbevis
  • meritförteckning
  • personbevis

Tänk på att kopior ska vara vidimerade!

Ansök om ateljéstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för ateljéstöd , 470.5 kB, öppnas i nytt fönster.