Begär ut allmänna handlingar

Använd formuläret nedan för att begära ut allmänna handlingar.

Begär ut allmänna handlingar

Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Det underlättar om du har lite grundläggande information om vilka handingar du vill få ut. Läs mer om personuppgifter på www.varmdo.se/personuppgifter.

Jag vill ta del av handlingar på detta sätt * (obligatorisk)
Jag vill ta del av handlingar på detta sättJag har tagit del av informationen om avgifter för kopior av allmänna handlingar * (obligatorisk)
Jag har tagit del av informationen om avgifter för kopior av allmänna handlingar

Jag vill bli kontaktad på detta sätt (fyll i den eller de rutor nedan som stämmer in på ditt önskemål)


Adress (om du valt att få ut dokumenten i pappersformat):
Kopieringstaxa för allmänna handlingar i Värmdö kommun

I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut baserad på självkostnadsprincipen enligt nedanstående taxor.

Värmdö kommuns taxor för kopiering och utlämnande av allmän handling utgår från Avgiftsförordningen (1992:191).

Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar

Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar 2024 beslutades på kommunfullmäktige den 8 november 2023.

1. Pappershandling som lämnas ut på stället eller skickas med brev

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar enligt nedan:


Kostnad

Handlings storlek

Kostnad

A4 och A3

2 kr

A2

20 kr

A1

40 kr

A0

80 krVid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift.

2. Handlingar som skickas med e-post/fax

2a. Fysiska handlingar som skannas in

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kr.

2b. Handlingar lagrade elektroniskt.

Här avses exempelvis handlingar lagrade i ärendehanteringssystem, men även tidigare inskannade ärenden som lagras elektroniskt. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr och varje sida därutöver 2 kr.

3. Handlingar på annat media till exempel CD, DVD eller USB som lämnas ut eller skickas

Samma principer tillämpas för avgiftsuttag avseende handlingar som e-postas. Dessutom tas en kostnad för media ut motsvarande inköpspriset. Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott, postförskottsavgift.

Undantag från avgifter

Värmdö kommun tar inte ut en avgift enligt nedan:

  • Internt mellan kommunens förvaltningar
  • Av kommunens förtroendevalda som begär ut handlingar i sitt uppdrag
  • Av de kommunalägda bolagen
  • Av personalföreträdare
  • Av andra kommuner, landsting eller statliga myndigheter
  • Massmedier
  • Fackliga företrädare