Kriminologi- och ekonomiprofil
- Samhällsvetenskaps­­programmet

Samhällsvetenskap Video

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill förstå världen och studera vidare på universitet och högskola. På utbildningen utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Vi reflekterar över frågor kring demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Vi söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling. Hos oss läser du, utöver de gymnasiegemensamma ämnena, karaktärsämnena filosofi, moderna språk och psykologi.

Kriminologiprofil

Unikt på vårt samhällsprogram är att du fördjupar dig i kriminologi. Du läser kurserna kriminologi och europakunskap. I Kriminologin får du en heltäckande bild av vad som orsakar kriminaliteten, vilka effekter den har på individer, grupper och samhället och hur olika delar av samhället samarbetar för att komma till rätta med den. I Europakunskapen får du ökade kunskaper om samhällsliv, människor och politik i Europa, samarbetet inom EU och aktuella samhällsfrågor, bland annat brottsbekämpning i Europa. Inom ramarna för kursen genomförs också utbyte med andra europeiska ungdomar.

Ekonomiprofil

För dig som är intresserad av samhällsfrågor och ekonomi erbjuder vi möjligheten att lägga till programfördjupningar som ger dig behörighet för universitetsstudier inom det ekonomiska fältet. Du läser kurserna matematik 3b, entreprenörskap och internationell ekonomi. Matematik 3b är en kurs som ofta är ett krav för att studera ekonomi på universitetsnivå och förbereder dig för fortsatta studier. Entreprenörskap ger dig en inblick i livet som egenföretagare där du startar ett eget UF-företag från grunden, från affärsidé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Internationell ekonomi ger dig kunskap om internationell handel och resursfördelning samt bland annat handelns effekter på välfärd och miljö. Profilen ingår på samhällsvetenskapliga programmet med samhällsvetenskaplig inriktning.

Våra inriktningar

Samhällsvetenskaplig inriktning

Väljer du en samhällsvetenskaplig inriktning, breddar och fördjupar du dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Du studerar olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Beteendevetenskaplig inriktning

Väljer du beteendevetenskaplig inriktning lär du dig mer om hur människan fungerar, utvecklas och samspelar. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.