Specialpedagogisk verksamhet läsåret 24/25 på Gustavsbergs gymnasium

Elever i skolmaten

Vår utbildning vänder sig till dig som vill läsa Samhällsvetenskapsprogrammet på en vanlig gymnasieskola men har behov av mer pedagogiskt stöd.

Utbildningen vänder sig till dig som vill läsa Samhällsvetenskapsprogrammet på en vanlig gymnasieskola men har behov av mer pedagogiskt stöd.

  • Vi erbjuder dig: Mindre undervisningsgrupp (max tio elever)
  • Struktur och tydlighet anpassningar utifrån dina
    förutsättningar
  • En trygg och lugn arbetsmiljö

Vårt erbjudande läsåret 24/25
Vår undervisning är specialpedagogiskt anpassad för dig med AST eller för dig med annan diagnos som styrker motsvarande behov. Vi anpassar undervisningen efter dina olika styrkor och behov av stöd.

Hos oss får du tydlig struktur för digitala plattformar, lektionsupplägg och uppgiftsbeskrivningar.
I våra lokaler finns enskilda arbetsplatser med möjlighet att skärma av för arbetsro och återhämtning. Du har även tillgång till avskild mathörna för att äta lunch. På skolan finns tillgång till elevhälsa, men vi har inte möjlighet att erbjuda behandling.

Hos oss läser du gymnasiet i en vanlig kommunal gymnasieskola, men du får möjlighet att genomföra dina studier i ett mindre sammanhang. Vi ser oss som en brygga mellan grundskolan och vidare studier. Här får du förutsättningar att utvecklas successivt utifrån dina förutsättningar.

Upplägg
Du läser på ett av de nationella gymnasieprogrammen, Samhällsvetenskapsprogrammet. Utbildningen leder till högskolebehörighet.

Under år ett läser du samtliga kurser i mindre undervisningsgrupp.

Under år två och tre erbjuds du möjligheten att successivt ingå i större undervisningsgrupper, utifrån förutsättningar och behov.

 

För att vara behörig att söka till oss behöver du:

  • behörighet att läsa på gymnasiet.
  • ha en diagnos som visar på dina svårigheter och behov.

Du söker via gymnasieantagningen med bilaga samt deltar i en intervju med
lärare och specialpedagog.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Specialpedagog


Karolina Lagerström
Telefon: 0739-886754
E-post: karolina.lagerstrom@varmdo.se

Varmt välkommen med din ansökan!